Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog

In april 2019 openden we het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog met een spectaculair evenement waarbij re-enactors uit binnen- en buitenland acte de presence gaven. Enkele honderden bezoekers bevestigden ons vermoeden: hier is behoefte aan in Nederland. De Eerste Wereldoorlog maakt sinds kort deel uit van de Canon van de Geschiedenislessen in het voortgezet onderwijs. Wij ontwikkelden dit concept, waarbij groepen en scholen via belevingsleren het onderwerp kunnen verkennen. Je mag overal komen, alles aanraken en er is genoeg te beleven; van het verkennen van een vijandelijke loopgraaf door een periscoop, tot het proeven van soldatenbiscuit. Zie ook: http://www.eecwo1.nl

Boxtel Binnen de Bruggen

De gemeente Boxtel gaat de oude binnendommeltjes op creative wijze terugbrengen in het stadsbeeld. Een combinatie van herbestemd erfgoed, moderne architectuur met rustieke elementen en een project dat zowel de middenstand als de bewoners ten goede gaat komen. Maar hoe en wanneer communiceren we de stappen? Wij kregen de opdracht een strategisch communicatieadvies op te stellen zodat elke doelgroep op de juiste wijze benaderd wordt en mee kan in de vaart der volkeren.

Voordat we ons advies vormgeven zijn we in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de verschillende stake-holders; ondernemers, ambtenaren, stichtingen en verengingen. Een zo compleet mogelijk beeld van waar de communicatie straks op afgestemd wordt. Daarnaast kregen we de opdracht uit te zoeken welke subsidiënten opportuun zijn voor dit project en hoe ze te benaderen. Zie ook: https://www.boxtel.nl/projecten/boxtel-binnen-de-bruggen

 

De VerandermotOR

De VerandermotOR is gespecialiseerd in het trainen van OR en directie bij onder meer verandertrajecten. Door een flinke groei kwam de communicatie in het gedrang. Wij schreven een gedegen advies en konden vervolgens aan de slag met de uitwerking. Een fotosessie, spiksplinternieuwe website en een heuse serie sketches om het youtube-kanaal mee te vullen. En het einde van deze vruchtbare samenwerking is nog lang niet zicht. Momenteel werken we samen aan een Elektronische Leer-Omgeving (ELO). Zie ook: https://www.deverandermotor.nl

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven zet zich deze herdenkingsjaren in om de Tweede Wereldoorlog niet in de vergetelheid te doen raken. En dat is broodnodig, nu de ooggetuigen beginnen uit te dunnen. Een mini-documentaire biedt hier uitkomst. Door middel van interviews met getuigen en originele archiefbeelden komt het bombardement op de Philipsfabrieken weer tot leven. De premiere vindt in september plaats in het Van Abbemuseum en er is in samen werking met Bookbase Publishing ook een boek en lesmateriaal verschenen met betrekking tot het onderwerp. Zie ook: http://www.toen-hier.nl

 

 

 

 

 

 

 

Malmberg

Uitgeverij Malmberg werkte met keicommunicatie auteur Klaas van Eijkeren al eerder samen om lesmateriaal te produceren voor het MBO. Voor de nieuwe methode Naut, Meander, Brandaan, voor de middelbare scholen, was de vraag of wij een online promotievideo wilden produceren. Ons advies: hou het integer. Daarom gingen we ongeregistreerd de klas in en troffen we een ontzettend gedreven docente aan, waar geen script aan kan tippen! Zie ook: https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/zaakvakken/naut-meander-brandaan.htm